Intelect en català: L’alternativa a l’Scrabble!

L’Intelect de Luxe en català és un joc lingüístic de taula molt semblant a l’Scrabble en català, però més barat, on cada jugador té 7 fitxes amb les quals han de formar paraules, encreuant-les amb les que ja hi ha al tauler. Guanya la partida el jugador que acumula més punts.

Aquest joc ajuda a millorar el vocabulari (aprenent noves paraules) i a desenvolupar habilitats matemàtiques, com el càlcul mental.

El nom complet del joc, tal com apareix a la caixa, és: Intelect Luxe, edició en català, el joc de les paraules creuades.

El joc consta de: Un tauler, 100 fitxes, una bossa de plàstic, un rellotge de sorra, 4 faristols, 12 marcadors i un full d’instruccions.

Detalls del joc:

 • Jugadors: De 2 a 4
 • Edat: A partir de 9 anys
 • Material: cartró i plàstic
 • Durada: 45-60 minuts
 • Fabricant: Falomir Jocs

Continguts de l’Intelect en català

L’edició catalana de l’Intelect està composta pels següents elements:

Continguts de l'Intelect en català
 • Tauler de 15×15 caselles fet de cartró, plegable, amb unes dimensions aproximades de 41,5×37,5 cm.
 • 100 fitxes de plàstic amb lletres o dígrafs amb la distribució catalana del joc i el seu valor numèric.
 • 4 faristols, que serveixen per col·locar-hi les fitxes de cada jugador i remenar-les per buscar paraules. Cada faristol inclou un marcador, per anar comptant la puntuació acumulada de cada jugador.
 • 12 peons marcadors, per marcar la puntuació als faristols.
 • Rellotge de sorra, per controlar la durada dels torns.
 • Bossa de plàstic transparent.
 • Full d’instruccions del joc.

Distribució de fitxes de l’Intelect en català

Fitxes de l'Intelect en català, enganxades

L’Intelect en català consta de 100 fitxes, les hem classificat segons la seva puntuació i indiquem la quantitat que n’hi ha de cadascuna. Són les següents:

 • 1 punt: A×12, E×13, I×8, L×4, LL×2 N×6, O×5, R×8, S×8, T×5, U×4.
 • 2 punts: C×3, D×3, M×3.
 • 3 punts: B×2, G×2, P×2.
 • 4 punts: F×1, V×1.
 • 8 punts: H×1, J×1, Q×1, Z×1.
 • 10 punts: Ç×1, L·L×1, NY×1, X×1.

Comparativa entre l’Intelect i l’Scrabble

Si estàs dubtant entre Intelect o Scrabble, aquí fem una comparativa entre els dos jocs. L’Intelect és un joc clarament inspirat en l’Scrabble, per la qual cosa els dos jocs tenen moltes semblances, però també algunes diferències, que detallem tot seguit.

 • La qualitat de les fitxes de l’Intelect és notablement inferior a la qualitat de les fitxes de l’Scrabble, tant pel tipus de plàstic com per la impressió de les lletres i puntuacions. A més, no són les mateixes que les que surten a la fotografia de la caixa.
 • L’Intelect inclou una bossa de plàstic transparent, per desar-hi les fitxes. En canvi, l’Scrabble porta un saquet de roba opac, on a més de poder-hi desar les fitxes, també permet agafar fitxes a l’atzar durant la partida. Per tant, amb l’Intelect cal posar les fitxes cap per avall a sobre de la taula, per poder-les agafar a l’atzar en el transcurs de la partida.
 • El tauler de l’Intelect no inclou coordenades, fet que complicaria participar en una partida de Scrabble duplicat, o anotar les coordenades de cada jugada.
 • La quantitat i la puntuació de cada fitxa són gairebé iguals que a l’Scrabble en català. L’única diferència és que l’Intelect inclou 2 fitxes amb la “LL” en lloc dels 2 comodins que porta l’Scrabble.
 • La mida de les fitxes de l’Intelect és lleugerament superior a les de l’Scrabble, però el gruix de les fitxes de l’Intelect és força més prim que les de l’Scrabble.
 • Els faristols de l’Intelect tenen un disseny més rudimentari que els de l’Scrabble, tot i que inclouen un marcador personal que permet anar comptant la puntuació de cada jugador sense necessitar cap paper.
 • El tauler de l’Intelect és una mica més gran que el de l’Scrabble. En canvi, la graella on s’han de posar les fitxes (l’espai útil de joc), és lleugerament inferior. Així i tot, no representa cap problema en el moment de jugar i podríem fer servir les fitxes de l’Intelect amb el tauler de Scrabble, i viceversa.
 • Les caselles bonificades del tauler (doble de paraula, triple de paraula, doble de lletra i triple de lletra) estan situades en les mateixes posicions en ambdós taulers.
 • L’Intelect inclou un rellotge de sorra d’aproximadament 1 minut, que permet controlar la durada dels torns. En canvi, l’Scrabble no inclou cap sistema de control del temps, tot i que és recomanable fer-ho per tal que no s’allarguin les partides excessivament. Al nostre apartat d’accessoris per jugar a l’Scrabble recomanem alguns temporitzadors i rellotges d’escacs, ideals per les diferents modalitats de joc.

Adaptar l’Intelect per fer-lo compatible amb l’Scrabble

En l’àmbit domèstic no cal fer cap canvi al joc per passar una bona estona jugant amb les paraules. Però si vols jugar-hi de forma competitiva, com als campionats o clubs de Scrabble, hauràs de fer alguns retocs al teu Intelect, per fer-lo 100% compatible amb l’Scrabble.

Modificacions a les fitxes

En el cas de les fitxes de l’Intelect (tot i que la qualitat no és la mateixa que a l’Scrabble), la quantitat i puntuació de cadascuna de les fitxes és la mateixa, llevat de les dues fitxes que inclou de la “LL” i que li falten els 2 comodins o escarrassos.

De manera que si vols jugar amb les mateixes condicions que a l’Scrabble, només et caldrà tractar les 2 fitxes de les “LL” com a comodins. O, directament, esborrar les 2 fitxes de les “LL” amb una mica de dissolvent, o fregant-les amb una mica de paper de vidre (del gra més fi possible, per evitar que es notin massa rugoses quan s’estan agafant fitxes i es puguin identificar pel tacte).

Modificacions al tauler

El tauler de l’Intelect és perfectament compatible amb les modalitats de joc de l’Scrabble Clàssic (partides de 2, 3 o 4 jugadors), perquè les caselles bonificades estan en la mateixa posició. Però si vols jugar partides Duplicades de Scrabble, o vols poder anotar les coordenades de cada jugada, sí que et caldria afegir-hi les coordenades.

Bossa de roba

També serà molt recomanable aconseguir una petita bossa de roba. Els saquets de l’Scrabble fan aproximadament 16×18 cm i tenen un cordill a l’obertura per poder-los tancar. Tenen una mida molt adequada per posar-hi la mà dins, remenar les fitxes i agafar les que necessites.

Descripció de l’Intelect, segons el fabricant

Descripció de l’Intelect Luxe, edició en català, tal com apareix a la part del darrere de la caixa:

INTELECT LUXE és un joc de paraules creuades en el qual es combinen l’atzar en la presa de lletres i l’habilitat en compondre paraules per a obtenir la màxima puntuació possible.

La puntuació de cada jugada depèn del nombre i valor de les lletres utilitzades, estipulada per certes posicions que multipliquen el valor absolut de les lletres o paraules recolzades en les mateixes.

Les puntuacions obtingudes per cada jugador van acumulant-se fins el final de la partida, essent vencedor qui obté la major puntuació.

Entre tots els jugadors es pot aconseguir fins 600 o més punts segons el grau d’habilitat en el joc.

Més idees de Regals Originals